Afsluiting voorseizoen 2016, viering 65 jarig bestaan “Dindua” en aandacht voor onze jubilarissen.

Zoals gebruikelijk ligt het verenigingswerk gedurende de zomermaanden stil, omdat velen al vroeg op vakantie gaan en soms ook langdurig buitens huis verblijven.

Vanaf 26 mei tot 18 augustus zijn er dus geen repetities en-of optredens gehouden.

De afsluiting van het voorseizoen had dit jaar een bijzonder feestelijk tintje, vanwege het vijf-en twintigjarig lidmaatschap van een tweetal leden en het vijf-en zestig jarig bestaan van onze vereniging waarvan de exacte datums verspreid liggen over het jaar 2016.

Op 3 januari was het ons lid dhr. A. Pijper die 25 jaar lang met veel liefde en trouw zich heeft ingezet voor de vereniging.

Zo ook onze dirigent dhr. A. Zijl welke op 19 september a.s. zijn 25 jarig jubileum hoopt te vieren. Deels als lid en later als dirigent. Ook voor hem geldt dat we hem dankbaar zijn voor al het werk wat hij gedaan heeft voor de vereniging en zich daarvoor uit volle overtuiging heeft ingezet eveneens met veel liefde en trouw.

Met vreugde en dankbaarheid mogen we vaststellen dat onze vereniging dit jaar op 19 sept. 65 jaar heeft bestaan. Zij is opgericht op 19 september 1951 te Spijk en kreeg de naam:

Christelijke Mondaccordeon Vereniging “Dindua”.                                                                             Hetgeen betekent door inspanning nuttig door uitspanning aangenaam.

Met dank aan allen die hebben bijgedragen aan wat de vereniging nu is en wat ze betekent voor allen die van onze optredens hebben genoten en nog zullen genieten blijven we rekenen op uw steun zodat we nog lang mogen genieten van de muziek en het plezier wat er aan mogen beleven.

Het bestuur heeft gemeend om genoemde jubilea gezamenlijk te vieren tijdens de afsluiting van het voorseizoen op do. 26 mei 2016 onder het genot van een gezamenlijk etentje bij het Chinees Indisch restaurant De Gouden Leeuw te Farmsum.

Tijdens dit etentje werden door de voorzitter mw. G. de Jonge de jubilarissen geëerd met een toespraak en de uitreiking van een oorkonde zoals op bijgaande foto’s is te zien.

Onze dirigent liet zich niet onbetuigd en bedankte het bestuur en de leden voor hun aanhankelijkheid, inzet en trouw aan hemzelf en de vereniging.

Ook onze accordeoniste mw. Karin Scholten werd hierbij betrokken vanwege haar belangeloze en trouwe inzet voor de vereniging. Alle drie werden ze in het zonnetje gezet met een bloemetje en een envelop met inhoud.

Het was een mooie en gezellige avond die we niet gauw zullen vergeten. (zie bijgaande foto’s)

Namens het bestuur iedereen hartelijk bedankt voor uw aanwezigheid en een fijne vakantie gewenst.

Er was eens…

Een tijd dat bijna iedereen met een mondharmonica op zak liep. Bij de meest uiteenlopende gebeurtenissen, een feest, een droevige gebeurtenis, of zomaar een gezellig samenzijn, haalde bijna altijd wel iemand zo’n instrument tevoorschijn om er een deuntje op te spelen. Zelfs soldaten die naar het front vertrokken namen er één mee om zichzelf en anderen moed in te blazen. Menig leven schijnt gered te zijn doordat zij hun mondharmonica in de borstzak van hun uniform droegen om hem bij de hand te hebben en zo een kogel opvingen.

Tegenwoordig horen we de mondharmonica minder vaak. Dat is jammer, want het is het een instrument met veel mogelijkheden. Alle soorten muziek kunnen erop gespeeld worden.

Zou u graag eens wat beter kennis maken met de mondharmonica?

Kom dan eens kijken en luisteren op een repetitieavond. De repetitieavonden zijn iedere donderdag van 19.30 tot 21.30 uur

Ons adres:
Op de Wierde 1
9936CK Farmsum

Heeft u interesse in het meespelen met CMV-Dindua of wilt u informatie over een optreden? Neem dan contact op met een van de onderstaande personen:

  • Mevrouw G. de Jonge         Tel: 0596-611498
  • De heer A. Nijboer               Tel: 0596-628317

Een bijzonder moment

Het is altijd leuk als er mensen in de zaal aanwezig zijn, die gedurende een lange tijd niet meer op de mondharmonica hebben gespeeld weer de kans te geven het nog eens te proberen.

Zo gebeurde het tijdens een optreden in verzorgingshuis St. Jozef te Sappemeer dat deze mevrouw op de foto, door onze dirigent de heer Zijl werd uitgenodigd om voor ons en het publiek te spelen. Zowel zijzelf als het publiek hebben hier erg van genoten.

Een bijzonder moment